Patrick Lazaroms

Arbeids- en organisatiepsycholoog, Klinisch neuropsycholoog, Gezondheidszorgpsycholoog

Specialismen

  • Mentaal belastbaarheidsonderzoek
  • Neuropsychologisch onderzoek

Al sinds mijn eigen jeugd ben ik gefascineerd door het waarom mensen de dingen doen die ze doen. En wat mensen motiveert om keuzes te maken in hun leven. Vanuit die interesse ben ik psychologie gaan studeren.

Als arbeids- en organisatiepsycholoog en klinisch neuropsycholoog heb ik jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsre-integratie, revalidatie, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Mijn deskundigheid komt het best tot uiting bij het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), autisme en aanverwante stoornissen (ASS), AD(H)D, verslavingsproblematiek, burn-out en andere arbeids-gerelateerde psychische klachten. 

Als gezondheidszorgpsycholoog ben ik BIG-geregistreerd en tevens aangesloten bij het NIP. Ik werk bij voorkeur op een persoonlijke en informele manier, met aangetoond effectieve (‘evidence-based’) methodieken. 

Psychologische expertise in arbeidsmogelijkheden