“Ik ben geholpen met deskundig advies”

Mentaal belastbaarheidsonderzoek / neuropsychologisch onderzoek

De gevolgen van een medische aandoening op het huidige arbeidsmatige functioneren van een werknemer zijn vaak onduidelijk.

Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) wordt ingezet wanneer er een vermoeden is van een beperking of meerdere beperkingen in het cognitief functioneren of wanneer onvoldoende duidelijk is welke gevolgen deze beperkingen hebben voor het arbeidsmatige functioneren. 

Het gaat hierbij om specifieke cognitieve vaardigheden, zoals bijvoorbeeld:

  • het geheugen en leervermogen
  • aandacht en concentratie
  • planning en organisatie van handelen 
  • de mentale informatieverwerking


Vaak zien we beperkingen of kwetsbaarheden bij mensen met een verworven hersenletsel (niet-aangeboren hersenletsel/NAH), ADHD of andere neurologische problematiek. 

Wat is de mentale belastbaarheid ten opzichte van werk?

In een neuropsychologisch onderzoek wordt ook gekeken naar het algehele niveau van functioneren en naar persoonlijkheidskenmerken. De mentale belastbaarheid ten opzichte van arbeid wordt in kaart gebracht en vertaald in termen van functionele mogelijkheden (FML). 

Wat zijn de (on)mogelijkheden?

In het door ons opgestelde advies vertalen wij de onderzoeksresultaten zo veel mogelijk naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hiervoor is het nodig om ook de “onmogelijkheden” van iemand in kaart te brengen. Dat kan voor cliënten erg confronterend zijn.

Een neuropsychologisch onderzoek bij mensen met een verworven hersenletsel is vaak erg belastend. Bij de meeste cliënten met een hersenletsel is er sprake van een beperkte duurbelastbaarheid. Het onderzoek wordt dan over meerdere dagdelen verspreid. 

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek bestaat uit een intakegesprek en een uitgebreide testdag. In het onderzoek worden wetenschappelijke neuropsychologische tests gebruikt die een inschatting maken van onder andere de aandacht en concentratie, cognitieve flexibiliteit, geheugen en leervermogen, planning en organisatie van handelen, visuoconstructieve (tekenen of namaken van voorwerpen) en verbale vaardigheden. 

Er wordt duidelijkheid gegeven aan welke voorwaarden een toekomstige werksituatie dient te voldoen zodat betrokkene binnen de grenzen van zijn of haar belastbaarheid optimaal kan functioneren. Het onderzoek wordt afgerond met een terugkoppelgesprek en een rapportage voor de medewerker en de bedrijfsarts.

Helder advies

Wij geven een helder advies aan cliënt, werkgever en bedrijfsarts voor wat betreft belastbaarheid en inzetbaarheid, behandelmogelijkheden, verwachtingen en kansen. De onderzoeken worden uitgevoerd door Patrick Lazaroms, klinisch neuropsycholoog en arbeids- en organisatiepsycholoog.

Bent u benieuwd of wij ook iets voor u kunnen betekenen?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op:

Psychologische expertise in arbeidsmogelijkheden